Reinheid voor het gebed

Ibn cOmar overlevert:

“Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: ,,Het gebed wordt niet geaccepteerd zonder reiniging.”  

(Moeslim)

 

Onder reiniging verstaat men:

  • Reiniging door middel van water
  • Reiniging door middel van aarde

 

Het reinigen door middel van water is onder te verdelen in:

  • De Woedoe (rituele kleine wassing) en
  • De Ghoesl (grote wassing)