De Sadjdah voor vergeetachtigheid

 

Als je een fout maakt in je gebed, wat hoor je dan te doen?

De sadjdah sahwi is toegestaan wanneer je in het gebed de concentratie verliest of je vergeet hoeveel raka’aat je al hebt gebeden. Het kan ook gebeuren dat je na de tweede raka’ah vergeet om te zitten en direkt opstaat. In beide gevallen hoor je eerst het gebed te corrigeren, op basis van wat je zeker weet. Bovendien doe je aan het eind van het gebed, voor het opzeggen van de salaam, twee sadjdah's sahwi. De sadjdah's sahwi zijn een compensatie voor het maken van fouten in het gebed.

‘Abdoellah ibn Boedjainah (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde

dat de Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) het Dhohr-gebed voor hen leidde. Hij stond op na de eerste twee raka’aat en ging niet zitten voor de tasjahhoed; en de mensen gingen dus ook opstaan. Toen hij klaar was met het gebed en de mensen erop wachtten dat hij 'salaam zou zeggen, zei hij Allaahoe Akbar, terwijl hij zat en deed twee sadjdah's voorafgaand aan de tasliem (salaam aan einde van het gebed). Toen zei hij de salaam rechts en links.

(Boekharie en Moeslim)

Aboe Sa’ied al-Goedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde dat de Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) zei:

"Als iemand van jullie tijdens zijn gebed in de war raakt en het aantal gedane raka’aat niet meer weet (3 of 4), dan hoort hij dat waar twijfel over is weg te laten en zijn gebed te vervolgen op basis van het aantal raka’aat waar hij zeker van is. Bovendien doet hij twee extra sadjdah's voor de tasliem. Als hij dan vijf raka’aat zou hebben gebeden, dan zullen deze twee sadjdah's zijn gebed tot zes raka’aat maken (twee ervan zijn dan nafl). En als hij het juiste aantal raka’aat (4) zou hebben gebeden, dan zullen deze twee sadjdah's als een belediging voor de duivel zijn."

(Moeslim)

Deze ahadith bewijzen dat de sadjdah's sahwi vóór de tasliem gedaan worden, maar er zijn ook ahadith die bewijzen dat de Profeet (v.z.m.h.) twee sadjdah's sahwi deed na de tasliem.

‘Abdoellah ibn Dja’far (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde dat de Profeet (v.z.m.h.) zei:

"Iemand die verward is geraakt en twijfelt over zijn gebed, hoort twee extra sadjdah's te doen na de tasliem."

(Ahmad, Aboe Dawoed, An-Nasaa’i, Ibn Goezaima)

 

Deze twee ahadith spreken elkaar niet tegen. Beide manieren werden door de Profeet (v.z.m.h.) goedgekeurd.
Het hangt namelijk af van de situatie. Heeft men iets te weinig gedaan, dan moet men dat eerst aanvullen en de sadjdah vóór de salaam.
Heeft men teveel gedaan: de sadjdah na de salaam.

 

Wanneer mag je de sadjdah sahwi doen?

1.       Als iemand twijfelt over het aantal raka’aat dat hij al gebeden heeft;

2.       Als hij vergeet te zitten bij de eerste tasjahhoed en meteen doorgaat met de derde raka’ah en

3.       Als hij zijn gebed in vergeetachtigheid eindigt, zonder het aantal raka’aat, dat hij van plan was om te bidden, gebeden te hebben.