Soorten gebeden

Het ‘fardh’ (verplichte gebed)

Het fardh-gebed is het verplichte gebed. Allah (de Allerhoogste) beveelt elke gelovige om per dag vijf verplichte gebeden te verrichten. Het overslaan van één van deze vijf gebeden is een ernstige fout en is strafbaar.

 

 

De vrijwillige gebeden (nafl-gebed) zijn er in drie soorten:

1.       Het soennah moe’akkadah (dringend aanbevolen) -gebed.

Dit zijn de gebeden die door de Profeet benadrukt werden en door hem regelmatig verricht werden vóór of ná de fardh -gebeden. Soennah betekent letterlijk: naar het voorbeeld van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.)

 

2.       Het soennah ghair moe’akkadah (niet dringend, vrij) -gebed.

Deze werden alleen bij gelegenheid door de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) verricht (bijvoorbeeld het istikhaarah-gebed, het gebed om te vragen om leiding in een zaak).

 

3.        Het nafl (extra) -gebed

Dit is een extra gebed. Als je het bidt, krijg je een beloning en als je het niet bidt, wordt het niet aangerekend als fout. Het kan ten allen tijde als apart gebed worden gebeden, afhankelijk van iemands tijd en de mogelijkheden.

De Profeet Mohammed (v.z.m.h.) moedigde zijn metgezellen altijd aan om nafl-gebeden te verrichten. Door het verrichten van de nafl-gebeden worden kleine of andere fouten in de verplichte gebeden weggenomen.

Het aantal raka’aat in de vijf verplichte gebeden

Het gebed bestaat uit één of meer raka’aat: een geordende serie van lichaamsbewegingen, waarbij hardop of in zichzelf gesproken wordt. Elk fardh-gebed bestaat uit meerdere raka’aat, zodat enkele malen de gehele geordende serie van lichaamsbewegingen en de tekst herhaald worden

 

 

 

Het Fadjr-gebed

Het bestaat uit twee raka’aat soennah moe'akkadah en twee raka’aat fardh.

 

Het Dhoehr-gebed

Het bestaat uit twee of vier raka’aat soennah moe'akkadah, vier raka’aat fardh, twee raka’aat soennah moe'akkadah en een bepaald aantal nafl-raka’aat, naar gelang de tijd en de mogelijkheden.

Ibn ‘Oemar (moge Alah tevreden zijn met hem) zei:


“Ik bad alleen met Allah’s Boodschapper (v.z.m.h.) twee raka’aat voor en twee raka’aat na het Dhoehr-gebed.”


(Boekharie en Moeslim)

 

Het is een bekende gewoonte om vier raka’aat vóór het Dhoehr-gebed te bidden, maar deze Hadith maakt duidelijk dat het ook is toegestaan om twee soennah raka’aat te bidden vóór het Dhoehr-gebed.

 

 

Het ‘Ashr-gebed

Het bestaat uit twee of vier soennah raka’aat ghair moe'akkadah en vier raka’aat fardh.

 

‘Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:

“De Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) was gewend om vier raka’aat te bidden vóór het ‘Ashr-gebed en hij scheidde die van elkaar met een begroeting...”

 

(At-Tirmidzi)

 

Een andere Hadith overgeleverd door ‘Ali (moge Alah tevreden zijn met hem) zegt:

 

“Allah’s Boodschapper (v.z.m.h.) was gewend om twee raka’aat te bidden vóór het ‘Ashr-gebed.”

 

(Aboe Dawoed)

 

 

Het Maghrib-gebed

Het bestaat uit twee raka’aat nafl, drie raka’aat fardh en twee raka’aat soennah moe'akkadah en een onbepaald aantal nafl-raka’aat, naar gelang iemands tijd en de mogelijkheden.

 

‘Abdoellah ibn Moeghaffal vertelde dat de Profeet (v.z.m.h.) zei:

 

“Bid vóór het Maghrib-gebed,” en terwijl hij dit voor de derde keer zei, voegde hij er aan toe “Dit is bedoeld voor degenen die dat willen.”

 

(Boekharie en Moeslim)

 

 

Dit was omdat hij niet wilde dat de moslims die nafl-raka’aat als sterk aanbevolen zouden gaan zien.

Twee raka’aat nafl na de zonsondergang en vóór het Maghrib-gebed zijn toegestaan voor hen die dat willen bidden. Daarvoor is de bovenstaande Hadith een overtuigend bewijs. Maar toch zijn er moslims die dit verbieden en er zijn anderen die het heel vreemd vinden als ze iemand twee nafl-raka’aat zien bidden vóór Maghrib.

 

 

Het 'Isjaa'-gebed

Het begint met een onbepaald aantal nafl-raka’aat, afhankelijk van iemands tijd en de mogelijkheden. Daarna komen vier raka’aat fardh, twee raka’aat soennah moe'akkadah, een onbepaald aantal nafl-raka’aat, weer afhankelijk van de tijd en mogelijkheden en dan drie raka’aat witr.

Sommige moslims staan erop om vier extra raka’aat soennah vóór het 'Isjaa'-gebed te bidden. Echter, wij hebben in onze studies geen enkel bewijs gevonden, of enig gebruik of gebod van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) of van zijn metgezellen om deze gewoonte als soennah aan te nemen. Het is zeker wel toegestaan om nafl-raka’aat te bidden terwijl je wacht om het gezamenlijk fardh 'Isjaa'-gebed te verrichten.

 

‘Abdoellah ibn Moeghaffal (moge Allah tevreden zijn met hem) vertelde dat de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) inderdaad heeft gezegd dat:

 tussen elke twee adzaans (oproepen tot het gebed) nafl-gebeden zijn en bij de derde keer voegde hij er aan toe: “voor degenen die het willen bidden.”

 

(Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasaa’i)

 

 

‘Abdoellah ibn Zoebair (moge Alah tevreden zijn met hem) vertelde ook dat de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) zei :

 

Er is geen verplicht gebed , tenzij er twee nafl-raka’aat aan voorafgaan.

 

(Ibn Hibban)

 

 

Deze Ahadith zijn een bewijs dat twee raka’aat van vrije soennah of nafl-gebeden verricht kunnen worden vóór elk fardh-gebed, afhankelijk van iemands tijd en capaciteit. Dit geldt ook voor het Maghrib- en 'Isjaa'-gebed en voor de tijd tussen de adzaan en de iqaamah.

 

Sommige moslims bidden twee nafl-raka’aat na het witr-gebed. Maar er is een oorspronkelijke Hadith waarin staat dat het witr-gebed gebeden wordt nadat al de nafl-gebeden die een persoon wenst te bidden, verricht zijn !

 

Ibn ‘Oemar (moge Alah tevreden zijn met hem) overleverde dat de Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) zei:

 

“Zorg dat het Witr, het laatste gebed van je nachtgebeden is.”

 

(Misjkaat)