0018. Abu 'Abd ar-Rahman 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khattab (ra) levert deze woorden van de Profeet (vzmh) over:

Allah aanvaardt het berouw van Zijn dienaar zolang die niet stervende is.

(At-Tirmidhi)

 

 

Commentaar:

    We worden aangespoord om berouw te tonen voordat we sterven. Allah zegt: (En het berouw wordt niet aanvaard van degene die slechte daden verrichten, totdat één van hen de dood nabij is en zegt: "Voorwaar, nu heb ik berouw.")(Koran 4/18)