0153. Volgens 'Umar ibn al-Khattab heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Wie gaat slapen zonder het deel* (van de Koran) te lezen dat hij gewoonlijk leest of wie er slechts een deel van gelezen heeft en het overige deel tussen het gebed van de dageraad (Fajr) en dat van de middag (Dhohr) leest, zal dezelfde beloning krijgen alsof hij het 's nachts gelezen had.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • De aanbidding moet constant zijn. Als je een daad van aanbidding die je gewoonlijk verricht, vergeet te verrichten of als je niet in staat bent om dit te doen, zoals het lezen van een deel van de Koran of het verrichten van vrijwillige gebeden, dan is het aanbevolen om te proberen deze daden alsnog te verrichten. Zo zal je de beloning ervoor volledig behouden.
  • * We hebben het woord hizb vertaald als "deel". Het kan een deel zijn van iets (Koran, gebed, du'a).

0154. 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'As levert over:

De Boodschapper van Allah (sallaAllahu 'alayhi wa salam) heeft mij gezegd: "O 'Abdullah, wees niet zoals die man die zijn nachten wakend (in aanbidding) doorbracht en die dit daarna niet meer deed."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • We worden aangespoord om niet de naam te vermelden van een persoon waarvan we zijn verwerpelijk gedrag willen aantonen.
  • Het is aanbevolen om standvastig te zijn in de goede daden.

0155. 'A'isha levert over:

Als het de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) overkwam om het gebed van de nacht te missen, door een ziekte of om welke andere reden dan ook, verrichtte hij de volgende dag twaalf raka'at in de loop van de dag.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Als we een daad van aanbidding die we gewoonlijk verrichten, niet uitvoeren, dan is het beter om deze te verrichten wanneer dit mogelijk is voor ons.