0168. Abu Hurayra heeft gezegd:

Toen aan de Boodschapper van Allah (vzmh) het volgende vers geopenbaard werd: "Aan Allah behoort alles wat er in de hemelen en de aarde is en of jullie nu openlijk laten blijken wat in jullie ziel is of jullie verbergen het: Allah zal jullie daarvoor rekenschap vragen." (Koran 2/284), trof dat de metgezellen. Ze gingen naar hem toe, gingen op hun hurken zitten en zeiden: "O Boodschapper van Allah! Er werden ons daden opgelegd die we in staat zijn te verrichten, zoals het gebed, de strijd voor de zaak van Allah, de vasten en de aalmoes. Maar nu wordt dit vers geopenbaard en we kunnen dit niet verdragen." Toen zei de Profeet (vzmh): "Zullen jullie nu zeggen wat de twee gemeenschappen van de mensen van het Boek die jullie voorgingen gezegd hebben? Zij zeiden: "We hebben gehoord en we zijn ongehoorzaam geweest." Zeg liever: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer en tot U is de terugkeer." - Toen ze het vers lazen en hun tongen zich onderwierpen, openbaarde Allah het daaropvolgende vers: "De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers. Zij zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer en tot U is de terugkeer." (Koran 2/285) - Toen ze dit vers in de praktijk brachten, herriep Allah het voorgaande vers en openbaarde Hij het volgende vers (Koran 2/286): "Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is de beloning voor wat hij doet en voor hem is de bestraffing voor wat hij doet. (Zeg:) "Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken.") - Allah zal dan antwoorden: "Ja! (Ik ga akkoord met jullie vraag.)" - "Onze Heer, belast ons niet met een zware last zoals waarmee U degenen vóór ons belastte". - Allah zal dan opnieuw antwoorden: "Ja! (Ik ga akkoord met jullie vraag.)" - "Onze Heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen." - Allah zal antwoorden: "Ja! (Ik ga akkoord met jullie vraag)." - "Scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk." - Ten slotte zal Allah dan antwoorden: "Ja! (Ik ga akkoord met jullie vraag.)"

(Muslim)

 

Commentaar:

  • De metgezellen van de Profeet (vzmh) vreesden dat Allah hen kwalijk zou nemen wat ze niet konden verdragen, zoals vluchtige gedachten die in de geest opkomen. Maar toen ze het vers lazen en zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen", lichtte Allah hen in dat Hij geen rekening meer hield met hun vluchtige gedachten. Ook heeft Allah hen geleerd op welke manier ze hun Heer moeten aanroepen.
  • De moslim moet zijn Heer in alle omstandigheden gehoorzaam zijn, wetende dat Allah geen enkele ziel belast boven haar capaciteiten.