0169. Volgens 'A'isha heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Elke vernieuwing in onze leerstellingen zal verworpen worden.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

In een versie van Muslim vinden we terug:

Elke daad die niet overeenstemt met onze leerstellingen moet verworpen worden.

 

Commentaar:

  • Imam an-Nawawi heeft gezegd: "Deze hadith moet vanbuiten geleerd worden en dienen als argument tegen de verwerpelijke zaken." Imam ibn Hajr al 'Asqalani heeft gezegd: "Deze hadith behoort tot de basisteksten van de islam."
  • Deze hadith stelt voorop dat de islam moet gezuiverd worden van elke vernieuwing die in strijd is met de basis van deze godsdienst.
  • Vernieuwen in de godsdienst houdt in dat je er iets aan toevoegt zonder dat een Korantekst of een overlevering van de Profeet (vzmh) dit bevestigt.

0170. Jabir levert over:

Toen de Profeet (vzmh) een preek gaf, werden zijn ogen rood, zijn stem klonk luider en zijn woede werd sterker, zoals een verkenner die aankondigt dat de vijand nabij is en zegt: "Hij zal deze ochtend of deze avond aanvallen." De Profeet zei: "Tussen het moment van mijn komst en het uur (van het laatste Oordeel), is er de ruimte tussen deze twee vingers" en hij bracht zijn wijsvinger en zijn middelvinger samen. Hij vervolgde: "Het beste woord is het Boek van Allah, de beste leiding is die van Muhammad (vzmh). De slechtste zaken zijn de vernieuwingen en elke vernieuwing is een afdwaling." Daarna zei hij: "Ik heb voorrang op elke gelovige en zelfs op jezelf. Als iemand bezittingen achterlaat, dan heeft zijn familie daar recht op en als hij een schuld of mensen ten laste achterlaat, dan is het aan mij om daarin te voorzien."

(Muslim)

 

Commentaar:

  • De beste bezigheid voor de gelovige is dat hij zich wijdt aan het Boek van Allah en aan de Sunna van zijn Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam).
  • Elke vernieuwing die in strijd is met de leerstellingen van de islam, moet bestreden worden.