0173. Abu Musa ibn 'Amr al-Ansari heeft gezegd:

De Boodschapper van Allah (sallaAllahu 'alayhi wa salam) heeft gezegd: "Wie aanspoort tot het goede, zal dezelfde beloning krijgen als degene die het goede verricht."

(Muslim)

 

Commentaar:

  • We moeten de mensen erop wijzen hoe ze het goede kunnen doen en hen daartoe aanmoedigen.

0174. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Wie tot het goede oproept, zal de beloning krijgen van degenen die hem volgen, zonder dat hun respectievelijke beloning daardoor afneemt. Wie tot de zonde oproept, zal de zonde dragen van degenen die hem volgen, zonder dat hun respectievelijke zonde daardoor afneemt.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Wie het goede aantoont, zal de beloning krijgen van degene die het goede verricht en wie tot de afdwaling oproept, zal de zonde dragen van degene die hem volgen.
  • De moslim moet de gevolgen van zijn daden afwegen en zijn best doen om een toonbeeld van goedheid te zijn. Hij moet afstand nemen van de mensen die oproepen tot de afdwaling.

0175. Volgens Abu al-'Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi heeft de Profeet tijdens de slag van Khaybar gezegd:

"Morgen zal ik het vaandel toevertrouwen aan een man die van Allah en van Zijn Profeet houdt en van wie Allah en Zijn Profeet houden en door middel van wie Allah de overwinning zal schenken." - De mensen vroegen zich de hele nacht af wie de man aan wie het vaandel zou worden toevertrouwd wel kon zijn. De volgende morgen haastten de mensen zich naar de Boodschapper van Allah (vzmh) in de hoop dat ze het vaandel zouden ontvangen. De Profeet (vzmh) vroeg: "Waar is 'Ali ibn Abi Talib?" - O Boodschapper van Allah, hij klaagt over pijn aan zijn ogen", werd er geantwoord. - Toen zei de Profeet: "Breng hem bij mij." - Toen hij kwam, veegde de Profeet (vzmh) met zijn speeksel over zijn ogen en richtte hij een smeekbede tot Allah voor hem. 'Ali was terug genezen, alsof hij nooit eerder pijn gehad had. De Profeet (vzmh) gaf hem het vaandel. 'Ali vroeg hem: "O Boodschapper van Allah, moet ik hen bestrijden totdat ze zoals wij worden?" - De Profeet antwoordde: "Ga vooruit zonder je te haasten totdat je aan hun zijde komt en nodig hen dan uit om zich tot de islam te bekeren. Licht hen in over de plichten die ze hebben tegenover Allah de Allerhoogste. Bij Allah! Als Allah door jouw tussenkomst één enkele persoon op het goede pad leidt, dan is dat beter voor jou dan het bezit van rode kamelen."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de gunst van 'Ali en op het vertrouwen dat de Profeet (vzmh) in hem had.
  • De Profeet (vzmh) verricht een wonder. Met zijn zegening geneest hij 'Ali, dankzij Allah.
  • De metgezellen waren gehecht aan de liefde voor Allah en Zijn Profeet en ze leverden veel inspanningen om hen tevreden te stellen.
  • Er wordt gewezen op de nobelheid en de boodschap van de islam en op de wil om de mensheid te redden van de afdwaling en de ondergang.
  • Rode kamelen - Deze variëteit van kamelen werd erg geprezen onder de Arabieren en ze waren dus erg duur.

0176. Volgens Anas heeft een jonge man van de stam van Aslam tegen de Profeet gezegd:

O Profeet van Allah (vzmh), ik wil deelnemen aan de strijd maar ik heb niets dat als uitrusting kan dienen. De Profeet antwoordde: "Ga naar die man die wel uitgerust is, maar ziek geworden is." De jongeman ging dus naar deze man en zei hem: "De Boodschapper van Allah groet jou en hij vraagt je om mij jouw uitrusting te geven." De man zei tegen zijn vrouw: "Geef hem mijn uitrusting en bewaar er niets van. Bij Allah, bewaar er niets van want Allah zal je daarvoor anders Zijn zegening niet schenken."

(Muslim)

 

Commentaar:

  • We worden aangespoord tot het goede en tot wederzijdse hulp om goede daden te verrichten.
  • Als iemand gierig is in zijn uitgaven voor het goede, zal Allah elke zegening voor hem wegnemen.