0177. Volgens Abu 'Abd ar-Rahman Zayd ibn Khalid al-Juhni heeft de Boodschapper van Allah gezegd:

Wie een strijder op de weg van Allah van een uitrusting voorziet, heeft ook deelgenomen aan de strijd. En wie de strijder op een waardige manier vervangt bij zijn familie, heeft ook deelgenomen aan de strijd.

(Al-Bukhari en Muslim)

0178. Abu Sa'id al-Khudri levert over:

De Boodschapper van Allah (sallaAllahu 'alayhi wa salam) stuurde een expeditie tegen de Bani Lihyan van de stam van Hudhayl en hij zei hen: "Laat één man op twee deelnemen aan de expeditie en de beloning zal verdeeld worden onder beide mannen.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Niet alle mannen vertrekken naar de strijd. Er zijn mannen die moeten achterblijven om te voorzien in de behoeften van de families. Deze hadith toont aan dat de verantwoordelijkheid in de islam verdeeld wordt.

0179. Ibn 'Abbas levert over:

De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) ontmoette een groep ruiters in Rawha' en hij vroeg: "Wie zijn jullie?" - Wij zijn moslims, antwoordden ze, en wie ben jij? - "De Profeet van Allah antwoordde hij (vzmh)." Een vrouw hield toen een kind omhoog en vroeg hem: "Zal de Hajj meetellen voor dit kind?" - Ja, en jij zal er ook voor beloond worden, antwoordde de Profeet.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Wie iemand helpt om een goede daad te verrichten, zal de beloning krijgen van degene die deze daad verricht.
  • De bedevaart van het kind is geldig en het kind wordt daarvoor beloond. Dat stelt het kind echter niet vrij van zijn verplichte bedevaart als hij volwassen is.

0180. Volgens Abu Musa al-Ash'ari heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De schatmeester die moslim en eerlijk is, die zijn bevelen uitvoert en die van harte de volledige bezitting geeft aan de rechthebbende, behoort tot degenen die aalmoezen gegeven hebben.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • De eerlijke gelovige die zo goed mogelijk uitvoert wat hem gevraagd wordt en daarmee streeft naar de tevredenheid van Allah, zal daarvoor rijkelijk beloond worden.