0198. Abu Zayd Usama ibn Zayd ibn Haritha levert de volgende woorden van de Boodschapper van Allah over:

Op de Dag der Opstanding zal een man moeten komen en hij zal in het Vuur geworpen worden. Zijn darmen zullen uit zijn buik komen en hij zal er omheen draaien zoals een ezel rond een molensteen draait. De bewoners van de Hel zullen bijeenkomen en zeggen: "O jij! Wat scheelt er met jou? Beval jij niet het goede en verbood je niet het verwerpelijke?" De man zal antwoorden: "Inderdaad, ik beval het goede maar ik verrichtte het zelf niet en ik verbood het verwerpelijke, terwijl ik het zelf wel verrichtte."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Een strenge straf geldt voor de persoon die daden verricht die in strijd zijn met wat hij zegt. De daden gaan gepaard met wat je zegt. Woorden zijn niet voldoende, alles wat we prediken moet ook duidelijk worden in onze daden.