0240. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Er is geen dienaar die de gebreken van een gelovige in deze wereld onthult zonder dat Allah zijn gebreken zal onthullen op de Dag der Opstanding.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • De beloning is in functie van de daden. Als iemand dus de gebreken van zijn broeder in deze wereld verbergt, dan zal Allah zijn gebreken verbergen op de Dag des Oordeels.

0241. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Heel mijn gemeenschap zal beschermd worden, behalve degenen die hun zonden onthullen. En deze onthulling houdt in dat de mens, nadat hij 's nachts een zonde gepleegd heeft, 's morgens begint te zeggen: "O jij, ik heb gisteren dit en dat gedaan", terwijl Allah dit voor hem verborgen had. Zijn Heer had hem 's nachts nochtans bedekt, maar hij onthult 's morgens wat Allah beschermd had.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Je zonden onthullen vormt een zonde op zich. Het wekt de woede van Allah op. Allah beschermt degene die zijn fouten verbergt en vervolgens berouw toont.

0242. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Als een slavin overspel pleegt en als dit bewezen wordt, dan moet het wettige aantal zweepslagen op haar toegepast worden en ze mag niet méér dan dat berispt worden. Als ze het opnieuw doet, dan moet het wettig aantal zweepslagen op haar toegepast worden, zonder haar te berispen. Als ze het vervolgens een derde keer doet, dan moet ze verkocht worden, al was het voor de prijs van een stuk touw van paardenhaar.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • We moeten ons haasten om afstand te nemen van personen die in hun zonden blijven volharden. We moeten getuigen van medeleven en vergevensgezindheid tegenover degenen die zonden plegen, om hen terug op het rechte pad te brengen.

0243. Abu Hurayra levert over:

Er werd bij de Profeet (vzmh) een man gebracht die gedronken had. De Profeet zei: "Sla hem!" Sommigen sloegen hem met hun handen, anderen met hun schoenen en nog anderen met hun kleren. Toen de man wegging, zei iemand: "Moge Allah jou vernederen!" De Profeet (vzmh) zei: "Doe geen dergelijke uitspraken! Help satan niet tegen deze man."

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

  • We mogen satan niet helpen door Allah aan te roepen tegen iemand die een zonde begaan heeft.
  • De methode die de Profeet (vzmh) gebruikt tegenover de mensen die een zonde plegen, is opmerkelijk: Hij beveelt om iemand die een zonde pleegt niet te beledigen of te berispen en om Allah niet tegen hem aan te roepen. Zo wordt deze man aangespoord om zijn zonde achterwege te laten.