0244. Volgens ibn 'Umar heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De moslim is de broeder van de moslim, hij is niet onrechtvaardig tegenover hem en hij levert hem niet uit (aan zijn vijanden). Als iemand zijn broeder hulp biedt, dan zal Allah hem helpen. Als iemand een verdriet of moeilijkheid doet verdwijnen voor een moslim, dan zal Allah hem bevrijden van een moeilijkheid op de Dag der Opstanding. Als iemand de gebreken van een moslim verbergt, dan zal Allah zijn gebreken op de Dag der Opstanding verbergen.

(Al-Bukhari en Muslim)

0245. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Als iemand een gelovige ontlast van zijn kwellingen in deze wereld, dan zal Allah hem van de kwellingen van de Dag der Opstanding ontlasten. Als iemand de situatie van een persoon in moeilijkheden gemakkelijker maakt, dan zal Allah zijn situatie gemakkelijker maken in deze wereld en in het hiernamaals. Als iemand de fouten van een moslim verbergt, dan zal Allah zijn fouten verbergen in deze wereld en in het hiernamaals. Allah helpt Zijn dienaar zolang hij zijn broeder helpt. Als iemand een weg inslaat om kennis te verwerven, dan zal Allah voor hem de toegang tot het Paradijs gemakkelijker maken. Er zijn geen mensen die bijeenkomen in één van de huizen van Allah om er de Koran te reciteren en samen te bestuderen zonder dat de sereniteit over hen neerdaalt, de genade van Allah hen omhult, de engelen hen omringen en dat Allah hen vermeldt bij degenen die Hem nabij zijn. Als de daden van een persoon hem vertragen, dan zal zijn afkomst hem niet sneller laten gaan.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de gunst van het feit hulp te bieden aan mensen die in moeilijkheden verkeren en van de persoon die op zoek gaat naar kennis.
  • We worden aangespoord om bijeen te komen om de Koran te bestuderen en te reciteren en ook om solidair te zijn en elkaar te helpen.
  • Het geluk schuilt in de goede daden en niet in de afkomst.