0281. Abu Hurayra levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

Als de echtgenoot zijn vrouw uitnodigt om met hem te slapen, als zij weigert en als hij de nacht doorbrengt terwijl hij ontevreden is over haar, dan blijven de engelen haar vervloeken tot de ochtend.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Een andere versie van Al-Bukhari en Muslim vermeldt:

Als de vrouw de nacht doorbrengt terwijl ze het bed van haar man ontvlucht is, dan vervloeken de engelen haar tot de ochtend.

 

Een derde versie vermeldt: 

Bij Degene Die mijn ziel in Zijn hand houdt, als een man zijn echtgenote uitnodigt om met hem te slapen en als zij weigert, dan is Degene Die in de Hemel is kwaad totdat haar man opnieuw tevreden is over haar.

 

Commentaar:

  • De echtgenote is verplicht om haar man te gehoorzamen als hij haar uitnodigt om met hem te slapen. Ongehoorzaam zijn is een zonde, die een verwijdering van de genade van Allah inhoudt en de woede van Allah opwekt.

0282. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Het is niet toegestaan voor de echtgenote om te vasten in aanwezigheid van haar man zonder zijn toestemming, noch om wie dan ook in zijn woning binnen te laten zonder zijn toestemming.

(Al-Bukhari en Muslim, de tekst is van Al-Bukhari)

 

Commentaar:

  • Vrijwillig vasten is niet toegestaan voor de vrouw zonder de toestemming van haar echtgenoot.
  • Als het verrichten van een vrijwillige daad - hoe goed deze ook is - inhoudt dat een menselijk recht niet gerespecteerd wordt, dan heeft dit recht voorrang op deze daad.

0283. Ibn `Umar levert deze woorden over van de Boodschapper van Allah:

Elk van jullie is een herder en elkeen is verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider is een herder. De man is een herder voor de leden van zijn familie. De vrouw is een herder in het huis van haar man en voor zijn kinderen. Elk van jullie is een herder en elk is verantwoordelijk voor zijn kudde.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Elke persoon heeft een deel verantwoordelijkheid in de maatschappij waarin hij leeft.
  • Zowel de man als de vrouw hebben verantwoordelijkheden en plichten die ze moeten respecteren tegenover elkaar.

0284. Abu Talq ibn `Ali levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

Als de echtgenoot zijn vrouw uitnodigt om zijn verlangens te bevredigen, moet ze daarop ingaan, zelfs als ze brood aan het bakken is.

(An-Nasa'i en at-Tirmidhi - Hasan Sahih beschouwd.)

 

Commentaar:

  • De echtgenote is verplicht om de verlangens van haar man te bevredigen, in de mate van wat voor haar mogelijk is.

0285. Abu Hurayra levert deze woorden over van de Boodschapper van Allah:

Als ik iemand bevolen had om te knielen voor iemand anders, dan zou ik de vrouw bevolen hebben om te knielen voor haar echtgenoot.

(At-Tirmidhi - Hasan Sahih beschouwd)

 

Commentaar:

  • Deze hadith bevestigt het belang van het respect voor de rechten van de echtgenoot. We mogen enkel knielen voor Allah.

0286. Volgens Umm Salama heeft de Profeet (vmzh) gezegd:

Als een vrouw sterft terwijl haar man tevreden is over haar, dan gaat ze naar het Paradijs.

(At-Tirmidhi - Hasan beschouwt)

 

Commentaar:

  • Als de vrouw gelovig sterft en als ze de rechten van haar echtgenoot heeft gerespecteerd zodat hij tevreden is over haar, dan zal ze in het Paradijs verblijven.

0287. Mu`adh ibn Jabal levert deze woorden over van de Boodschapper van Allah:

De vrouw die in deze wereld haar echtgenoot onrecht aandoet, zal geroepen worden door de hoeri's (huri) van deze man met de woorden: "Doe hem geen onrecht aan, moge Allah je vervloeken! Hij is slechts een gast bij jou, die jou weldra zal verlaten om ons te komen vergezellen."

(At-Tirmidhi - Hasan beschouwt)

 

0288. Volgens Usama ibn Zayd heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Ik heb geen verleiding achter mij gelaten die gevaarlijker is voor de man dan de vrouw.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • De gevaarlijkste verleiding voor de man is die van de vrouwen. Allah zegt (interpretatie): "Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke zaken als vrouwen aantrekkelijk gemaakt." (Koran 3/14)
  • De man is zwak op het vlak van zijn vleselijke verlangens. Hij moet daarom zijn geloof sterker maken en dichter bij Allah komen.