0289. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Van de dinar die je uitgeeft ten dienste van Allah, de dinar die je uitgeeft om een slaaf vrij te kopen, de dinar die je als aalmoes geeft aan een arme en de dinar die je uitgeeft voor je familie, is het deze laatste die je de grootste beloning zal opleveren.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • De uitgave van bezittingen voor de familie is de beste uitgave, want dit behoort tot de verplichte uitgaven.

0290. Abu 'Abdillah Thawban ibn Bujdud, de slaaf van de Boodschapper van Allah, heeft deze laatste horen zeggen:

De beste dinar die de mens kan uitgeven is de dinar die hij uitgeeft voor zijn familie, de dinar voor zijn rijdier ten dienste van Allah en de dinar die hij uitgeeft voor zijn metgezellen ten dienste van Allah.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • De uitgave voor de familie wordt als eerste vernoemd, wat aantoont dat dit de beste uitgave is.

0291. Umm Salama levert over:

Ik vroeg aan de Profeet (vzmh): "O Boodschapper van Allah! Zal ik een beloning krijgen als ik mijn bezittingen uitgeef voor de kinderen van Abu Salama*? Ik heb helemaal niet de bedoeling om hen te laten bedelen, want het zijn toch mijn kinderen." De Profeet (vmzh) antwoordde me: "Ja, je zal de beloning krijgen voor wat je voor hen uitgeeft."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De moeder krijgt een beloning bij Allah voor wat ze uitgeeft voor haar kinderen.
 • Het is niet haar eerste verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoeften van haar kinderen. Deze plicht rust op de vader. Als zij het doet, dan wordt ze daar enkel méér voor beloont.
 • * De eerste echtgenoot van Umm Salama. Na zijn dood werd ze ten huwelijk gevraagd door de Profeet (vzmh) en zij ging akkoord.

 

0292. Sa`d ibn Abi Waqqas levert over dat de Profeet (vzmh) zei:

Er is geen uitgave die je doet uit verlangen naar het Aangezicht van Allah, zonder dat je daarvoor beloond wordt, zelfs het voedsel dat je in de mond van je echtgenote stopt.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Elke daad die verricht wordt om Allah te behagen zal beloond worden, zelfs de daad die gewoonlijk niet beloond wordt, want de toegestane zaken worden goede daden als ze gepaard gaan met een goede intentie.

0293. Abu Mas`ud al-Badri levert deze woorden over van de Boodschapper van Allah (vzmh):

Elke uitgave die de man doet voor zijn familie, strevend naar het Aangezicht van Allah, zal voor hem beloond worden als een aalmoes.

(Al-Bukhari en Muslim)

0294. Volgens `Abdullah ibn `Amr ibn al-`As heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Het volstaat voor de man als afgrijselijke zonde dat hij het onderhoud van zijn familie verwaarloost.

(Abu Dawud en anderen)

 

Muslim levert hem ook over in zijn authentieke verzameling, met de volgende woorden:

Het volstaat voor de man als afgrijselijke zonde dat hij niet meer voorziet in het onderhoud van de mensen die onder zijn hoede leven.

 

Commentaar:

 • Deze hadith is een ernstige waarschuwing voor het feit niet meer te voorzien in de behoeften van de familie.
 • De man is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede leven, zoals zijn echtgenote, zijn kinderen en zijn bediendes.

0295. Abu Hurayra levert deze woorden over van de Boodschapper van Allah (vzmh):

Er is geen dag die aanbreekt voor de dienaar van Allah zonder dat twee engelen neerdalen. De ene engel zegt: "Mijn Heer, geef aan degene die uitgeeft een beloning!" -Terwijl de andere engel zegt: "Mijn Heer, zorg voor verlies bij degene die gierig is!"

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is toegestaan om te smeken om een beloning ten gunste van de vrijgevigen. Allah geeft aan de schenker een beloning die beter is dan wat hij als aalmoes gegeven heeft.

0296. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De hand die geeft, is beter dan de hand die ontvangt en begin bij degenen die onder je hoede leven! Want de beste aalmoes is deze die je familie niet in behoeftigheid laat verkeren. Als iemand om terughoudendheid vraagt, zal Allah hem dit schenken en als iemand getuigt van tevredenheid, dan plaatst Allah hem boven de behoeftigheid.

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • De hand die geeft is de beste hand, vervolgens komt de hand die zichzelf ervan weerhoudt om te nemen, daarna de hand die ontvangt zonder zelf te vragen en tot slot de hand die vraagt. Terughoudendheid en tevredenheid zijn eigenschappen van de deugdzame gelovige.
 • De beste aalmoes is deze die de familie niet in behoeftigheid laat verkeren. Wie hulp vraagt aan Allah, zal geholpen worden.