0303. Ibn `Umar en `A'isha leveren deze woorden over van de Boodschapper van Allah:

De engel Jibril hield niet op mij aanbevelingen te geven in verband met de buur, in die mate dat ik dacht dat de buur recht zou hebben op de erfenis.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Deze hadith wijst op het belang van het respect voor de rechten van de buur.
 • Het belang dat de islam hecht aan de rechten van de buur toont aan dat de buur het verdient om geëerd te worden en om met goedheid en waardigheid behandeld te worden. Het is de plicht van de moslim om zijn buren niet te schaden, hij moet de buur bezoeken als hij ziek is, hem feliciteren bij vreugdevolle gebeurtenissen en hem helpen en aanwezig zijn bij moeilijke momenten.

0304. Abu Dharr levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

O Abu Dharr! Als je een bouillon (een schotel met saus) klaarmaakt, aarzel dan niet om er veel water in te doen en geef ervan aan je buren.

(Muslim)


In een andere versie die ook overgeleverd werd door Muslim, zei Abu Dharr:

Mijn goede vriend heeft me de volgende aanbeveling gegeven: "Als je een bouillon (schotel met saus) klaarmaakt, aarzel dan niet om er veel water in te doen en vraag dan naar je buren, om ervan te geven (aan één van hen)."

 

Commentaar:

 • Het is aanbevolen om voedsel te geven aan je buren en des te meer als ze behoeftig zijn.
 • De islam onderwijst ons om goede buren te zijn en om solidair te zijn. Solidariteit en verdraagzaamheid zijn eigenschappen van een goede buur.

0305. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

"Bij Allah, hij is niet gelovig! Bij Allah, hij is niet gelovig! Bij Allah, hij is niet gelovig!" - "Wie dan Boodschapper van Allah?" - "De persoon waarvan zijn buur niet veilig is voor zijn kwaad."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Een versie van Muslim vermeldt:

De persoon waarvan zijn buur niet veilig is voor zijn kwaad, zal het Paradijs niet betreden.

 

Commentaar:

 • Het is verboden om je buren te schaden. Je buren schaden is een zonde die een bestraffing verdient.

0306. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

O moslimvrouwen! Minacht geen enkel geschenk van jullie buurvrouw, zelfs niet de hoef van een schaap.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De buren worden aangemoedigd om geschenken te geven, hoe klein deze ook zijn.

0307. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

 

"Laat iemand van jullie zijn buur niet weigeren om een balk in zijn muur te plaatsen." Abu Hurayra voegde eraan toe: "Waarom veronachtzamen jullie deze aanbeveling? Bij Allah! Ik zal jullie blijven berispen voor het verwaarlozen van deze sunna."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

0308. Abu Hurayra levert deze woorden over van de Boodschapper van Allah:

Wie in Allah en in de Laatste Dag gelooft, mag zijn buur niet schaden. Wie in Allah en in de Laatste Dag gelooft, moet zijn gast op een vrijgevige manier eren. Wie in Allah en in de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verboden om je buren onrecht aan te doen en we worden aangespoord om onze gasten vrijgevig te ontvangen.
 • We worden gewaarschuwd voor kwaadsprekerij en laster. We worden aan gespoord om te zwijgen als praten geen enkel nut brengt.
 • We moeten van ons geloof getuigen door goede daden te verrichten, zoals goede relaties onderhouden met de buren, vrijgevig zijn en wijze woorden spreken.

0309. Volgens Abu Shurayh al-Khuza`i heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet goed zijn voor zijn buur. Wie in Allah en in de Laatste Dag gelooft, moet zijn gast eren. Wie in Allah en in de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen.

(Muslim - en Al-Bukhari die hem gedeeltelijk overlevert)

 

Commentaar:

 • Het geloof in Allah en in de Laatste Dag zet de gelovige ertoe aan om zich goed te gedragen tegenover zijn buur, om vrijgevig te zijn tegenover zijn gast en om de stilte enkel te verbreken om nuttige woorden te spreken.

0310. `A'isha levert over:

Ik vroeg aan de Boodschapper van Allah (sallaAllahu 'alayhi wa salam): "Ik heb twee buren. Aan welke van de twee moet ik iets geven?" - "Aan degene wiens deur het dichtst bij die van jou ligt", antwoordde de Profeet.

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • Het is beter om een geschenk te geven aan de buur die het dichtst bij jou woont, als het niet mogelijk is om aan alle buren iets te geven.

0311. `Abdullah ibn `Umar levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

De beste metgezel in de ogen van Allah is degene die zich het best gedraagt ten opzichte van zijn eigen metgezellen en de beste buur in de ogen van Allah is degene die het meest dienstbaar is voor zijn buren.

(At-Tirmidhi - Hasan beschouwt)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om goed te zijn voor onze vrienden en onze buren.