0336. Volgens Abu Bakra Nufay` ibn Harith heeft de Profeet (vzmh) driemaal gezegd:

"Zal ik jullie niet inlichten over de ergste van de grote zonden?" - We antwoordden hem: "Zeker, o Boodschapper van Allah!" - Hij (vzmh) zei: "Het toekennen van deelgenoten aan Allah en het verbreken van de relatie met je ouders." Maar terwijl hij op zijn ellebogen steunde, veerde hij plotseling recht en voegde hij eraan toe: "Er is ook laster en de valse getuigenis!" Hij bleef dit laatste maar herhalen totdat we zeiden: "Had hij er maar niets van gezegd!"

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • De ernst van de zonde varieert volgens de schadelijke gevolgen waartoe deze leidt. De meest verschrikkelijke zonde is het toekennen van deelgenoten aan Allah en vervolgens het verbreken van de relaties met de ouders.

0337. `Abdullah ibn `Amr ibn al-`As levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

De grote zonden zijn de volgende: Het toekennen van deelgenoten aan Allah, het verbreken van de relaties met de moeder en de vader, moord en het verbreken van de eed. 

(Al-Bukhari

 

Commentaar:

  • We worden gewaarschuwd voor het feit dergelijke grote zonden te plegen.
  • De Profeet (vzmh) vermeldde van de grote zonden enkel het toekennen van deelgenoten aan Allah, het verbreken van de relaties met de vader en de moeder, moord en het verbreken van de eed. Dit deed hij omdat de aanwezigen het meest betrokken waren bij deze zonden, ofwel omdat deze de ergste van de grote zonden zijn.

0338. De Profeet (vzmh) heeft gezegd:

"De ouders beledigen behoort tot de grote zonden." De metgezellen vroegen: "O Boodschapper van Allah! Is het mogelijk om de ouders te beledigen?" De Profeet zei: "Zeker, iemand beledigt de moeder en de vader van iemand anders en deze laatste begint dan zijn vader en moeder te beledigen."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Het is verboden om de moeder en vader van wie dan ook te beledigen. We moeten respect hebben voor elk moederschap en vaderschap.

0339. Volgens Abu Muhammad Jubayr ibn Mut`im heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Wie de banden met zijn familie verbreekt, zal niet het Paradijs binnengaan.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

0340. Volgens Abu `Isa al-Mughira ibn shu`ba heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Allah de Allerhoogste heeft jullie verboden om de relatie met jullie moeder te verbreken, om jullie plichten niet te vervullen, om te vragen waar je geen recht op hebt en om jullie dochters levend te begraven. Hij heeft er ook een afkeer van dat jullie alles (zonder onderscheid) vertellen, dat jullie te veel vragen stellen (of met aandrang vragen naar iets wat onnuttig blijkt te zijn) en dat jullie je bezittingen verkwisten.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • De hadith specificeert de moeders - alhoewel andere ahadith ook de vader vermelden - want gehoorzaamheid aan hen krijgt voorrang op gehoorzaamheid aan de vader, zoals werd overgeleverd in een overlevering van de Profeet (vzmh)
  • Het is verboden om te weigeren te geven wat we iemand verschuldigd zijn en om te vragen naar iets waar we geen recht op hebben.
  • De dochter levend begraven was een erg verspreide praktijk bij de Arabieren vóór de komst van de islam. Allah zegt: "En als het levend begraven meisje ondervraagd wordt, voor welke zonde zij gedood werd. (Koran 81/8-9)
  • Het wordt afgekeurd om zich te wijden aan roddelpraat en om deel te nemen aan nutteloze discussies.
  • De mens zal ondervraagt worden over de oorsprong van zijn bezittingen en over de manier waarop hij deze heeft uitgegeven, zoals werd vermeld in een hadith die overgeleverd werd door at-Tirmidhi, volgens Abu Hurayra.