Haasten bij het verbreken van het vasten

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zij met hem):

 

“Allah de Majesteitelijke en Almachtige zegt: “Ik houd van Mijn dienaar die zich haast (als het tijd is) om het vasten te verbreken.”

At-Tirmidhi