Allah Zijn genade en wraak

Op gezag van Aboe Hurairah (Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah (Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:

 

'Toen Allah het bevel tot de schepping gaf, deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over mijn wraak zegevieren.

 

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook in Al-Boekhari, an-Nasa'i en Ibn Maadjah).