Schepping

Op gezag van Aboe Hurairah (Moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah (Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: "Allah de Allerhoogste heeft gezegd:

'De zoon van Adam heeft Mij ontkend, en hij had daartoe het recht niet. En hij heeft Mij beschimpt en hij had daartoe het recht niet. Zijn ontkenning komt door de uitspraak: 'Hij zal mij niet opnieuw scheppen zoals Hij mij de eerste keer heeft geschapen' [1] - en de eerste schepping (van hem) is even makkelijk voor Mij, als hem opnieuw scheppen. Zijn beschimping komt door de uitspraak: 'Allah heeft Zichzelf een zoon genomen' - terwijl ik de Ene, de Eeuwigdurende Toevlucht ben. Ik verwek niet noch ben ik verwekt en niemand is aan Mij gelijk.'"

 

Dit is overgeleverd door Al-Boekhari (ook in an-Nasa'i).

 

 

_______
[1] Oftewel: mij na de dood weer tot leven brengen