Geloof & Ongeloof

Op gezag van Zayd ibn Khalid Al-Djoehaniyy (Moge Allah tevreden met hem zijn) die zei:

 

De Boodschapper van Allah (Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) leidde het ochtend gebed voor ons in al-Hoedaibiah, nadat het er s' nachts had geregend. Toen de profeet (Moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) klaar was [2] , keerde hij zich tot de mensen en zei tot hen:

"Weten jullie wat jullie Heer heeft Gezegd?" Zij zeiden: " Allah en Zijn Boodschapper weten het beste" Hij zei:"Deze ochtend is één van Mijn dienaren een gelovige in Mij geworden en één een ongelovige in Mij. Degene, die gezegd heeft:"Wij hebben regen gekregen door Allah en Zijn genade", dat is de gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren [3], en degene die zegt: "Wij hebben regen gekregen door die en die ster is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren."

 

Dit is overgeleverd door Al-Boekhari (ook door Malik en an-Nasa'i)

 

 

_______

[2] Letterlijk verlaten had

[3] De pre-islamitische Arabieren geloofden, dat de regen veroorzaakt werd door de bewegingen van de sterren. Deze Hadith wijst ons erop dat wat ook de directe oorzaak van zo'n natuurlijke verschijnsel als regen is, het Allah de Almachtige is Die alles regelt.