De tijd

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei: Allah heeft gezegd:

 

De zonen van Adam zijn tegen de (wisselvalligheid van de)tijd te keer gegaan, en Ik ben de tijd, in Mijn hand zijn de nacht en dag.[4]

 

Dit is overgeleverd door Al-Boekhari (ook door Moeslim)

 

 

_______

[4] Omdat de Almachtige over alles beschikt, staat het tekeergaan tegen rampspoeden, die een onderdeel van de tijd zijn, gelijk aan het tekeergaan tegen Hem.