Daden omwille van Allah

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft, dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah(de Verheerlijkte en Verhevene) heeft gezegd:

 

Ik ben zo zelfgenoegzaam, dat Ik het niet nodig heb, dat er iemand met Mij geassocieerd. [5]
Dus als iemand een daad doet terwille van iemand anders als van Mij, dan doe ik afstand van die daad aan degeen die hij met Mij vergeleek.

 

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Ibn Maadjah).

 


_______

[5] Lettelijk: Ik ben de meest zelfgenoegdzame van alle deelgenoten en Ik heb geen deelgenoot nodig