Schapenherder

Op gezag van 'Oeqbah ibn 'Amir(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zeggen:

 

Jullie Heer is verheugd over de schaapherder, die bovenop een rots, de oproep tot het gebed[adzaan] doet en bidt. Dan zegt Allah(de Verheerlijkte en de Verhevene):"Kijk naar deze dienaar van Mij, hij doet de oproep tot het gebed op en bidt: hij heeft ontzag voor Mij. Ik heb Mijn dienaar(zijn zonden) vergeven en hem tot het paradijs toegelaten."

 

Dit staat vermeld in an-Nasa'i met een goede keten van overleveraars.