Gebed

Op gezag van Aboe Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei:

 

Wie een gebed verricht zonder daarin oemoel Qor'aan [6] te lezen, daarvan is het gebed onvolmaakt(en hij herhaalde dit woord drie maal), onvolledig. Iemand zei tegen Aboe Hurairah: (Zelfs als) we achter een imam staan? [7] Hij zei: "Reciteer het voor jezelf, want ik heb de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) horen zeggen: "Allah(de Almachtige en Verhevene), heeft gezegd:"Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar in twee├źn verdeeld, en Mijn dienaar krijgt waarom hij vraagt. Als Mijn dienaar zegt:" Al-7amdoe lillahi rabbi Al3alamien." [8] zegt Allah ( de Almachtige en Verhevene):"Mijn dienaar heeft Mij geprezen."En als hij zegt: Ar-Ra7maani 'r-Ra7iem" [9]

Zegt Allah (de Almachtige, de Verhevene): "Mijn dienaar heeft Mij verheven" en als hij "Maaliki yawmi 'd-din [10] ", zegt, zegt Allah:"Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt"- en bij een gelegenheid zei Hij: "Mijn dienaar heeft zich aan Mijn macht onderworpen."En als hij zegt: "Iyyaka na3boedoe wa iyyaka nasta3ien" [11].zegt Hij: "Dit is tussen Mij en mijn dienaar en Mijn dienaar krijgt wat hij vraagt. En als hij zegt: "Ihdina 's-Siraata 'l-moestaqiem, sirata 'lladziena an3amta 3alaihim ghairi-l-maghdubi 3alaihim wa la 'd-daallien" [12]. Zegt Hij: "Dit is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij vraagt."

 

_______

[6] Soerah al-fatiha, de eerste soerah van de Qor'aan

[7] Dat wil zeggen als we achter een imam staan en naar hem luisteren als hij de Fatiha reciteert

[8] "Geprezen zij Allah, Heer der Werelden"

[9] De Genadevolle, de Barmhartige

[10] Meester van de Dag des Oordeels

[11] Alleen U aanbidden wij en alleen U smeken wij om hulp.

[12] Leidt ons op het rechte pad.Het pad dergenen, aa wie Gij gunsten hebt geschonken-niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden