Verklaring gebeden

Op gezag van Aboe Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn), die gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah),zei:

 

"De eerste daad [13] waarvoor de dienaar van Allah op de Dag der Opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed. Als het goed is, dan zal hij opbloeien en geslaagd zijn; en als het gebrekkig is [14] zal hij gefaald en verloren hebben. Als er iets aan de verplichte gebeden ontbreekt, dan zegt de Heer (de Almachtige en Verhevene): [15] "Kijk of Mijn dienaar nog vrijwillige gebeden heeft gedaan, die het ontbrekende in zijn verplichte gebeden kunnen aanvullen. Daarna wordt de rest van zijn daden op dezelfde manier beoordeeld"

 

Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Aboe Dawoed, an-Nasa'i, Ibn Maadjah en Ahmad)

 

 

_______

[13] D.w.z. religieuze daad.

[14] D.w.z. als de verrichter van het gebed in zijn verplichte gebeden tekort schiet

[15] Hij zei tegen de engelen: