Beloning van het vasten

Op gezag van Aboe Hurayrah(moge Allah tevreden met hem zijn), die het van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) (gehoord) heeft, die zei: "Allah(de Almachtige en Verhevene) zegt:

 

"Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.(Een man) geeft zijn seksuele genot,zijn eten en drinken voor Mij op. Vasten is als een schild, en degene, die vast heeft twee genoegens: een genoegen als hij zijn vasten verbreekt en een genoegen als hij zijn Heer ontmoet.De verandering van adem [16] uit de mond van een vastende is volgens Allah's maatstaf beter dan de geur van muskus."

 

Dit is overgeleverd door Al-Boekhari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi,an-Nasa'i en Ibn Maadjah).

 

 

_______

[16] Omdat het vasten voor een slechte adem kan zorgen,geeft de Hadith de verzekering dat dit de moslim beslist niet van het vasten moet laten weerhouden.