Geef liefdadigheid

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei,dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: Allah zei:

 

"Besteed [17], O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden."

Dit is overgeleverd door Al-Boekhari & Moeslim

 

 

_______

[17] Dat wil zeggen besteed aan liefdadigheid