Rekenschap

Op gezag van Aboe Mas'oed al-Ansari (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), zei:

 

 

Een man van degenen, die voor jullie waren, moest rekenschap afleggen. Er werd niets goeds bij hem gevonden behalve dat hij gewend was om met de mensen om te gaan [18] en, aangezien hij in goede doen verkeerde, gaf hij zijn bedienden het bevel om de man, die in moeilijke omstandigheden verkeerde,vrijstelling(van het betalen van zijn schulden) te verlenen.Hij [19] zei, dat Allah zei:"Wij maken daar meer aanspraak op dan jij [20]. Laat hem gaan.

 

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Al-Boekhari en an-Nasa'i)

 

 

 

_______

 

[18] Letterlijk: zich mengde onder

 

[19] Dat wil zeggen de Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)

 

[20] Dat wil zeggen om zo edelmoedig te zijn.