Barmhartigheid van Allah

Op gezag van de zoon van "Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), dat er onder zijn uitspraken die hij van zijn Heer( de Verheerlijkte en de Verhevene) gehoord had één is, waarin Hij gezegt heeft:

 

"Allah heeft de goede en de slechte daden opgeschreven. Dan legde Hij het uit(door te zeggen dat), degene, die zich voorgenomen heeft om een goede daad te doen en dit niet doet,Hij het voor Zichzelf als één goede daad opschrijft, maar als hij zich voorgenomen heeft om het te doen en hij doet het ook, dan schrijft Hij het voor Zichzelf op, variërend van tien goede daden tot zevenhonderd goede daden of nog vele malen meer. Maar als hij zich voorgenomen heeft om een slechte daad te doen en hij doet het niet, dan schrijft Hij het op als één goede daad, maar als hij het voorneemt en hij doet het ook, dan schrijft Hij het op als één slechte daad.

 

Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Moeslim