Grootsheid van Allah

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei dat Allah ( de Verheerlijkte en Verhevene) zei:

 

"Trots is Mijn mantel en grootsheid Mijn kleed, en degene, die met Mij om één van beiden wedijvert, die zal Ik in het hellevuur werpen."

Dit is overgeleverd door Aboe Dawoed(ook door Ibn Maadjah en Ahmad) goede overleveringsketen. [34]

 

_______

[34] Deze Hadith komt ook bij Moeslim in een andere versie voor.