Wrok tegen zijn broeder

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:

 

"De poorten van het Paradijs zullen op maandag en donderdag geopend zijn, en iedere dienaar(van Allah) die geen deelgenoten aan Allah heeft toegekend, zal vergeven worden, behalve de man die een wrok tegen zijn broeder heeft.(Over hen) zal gezegd worden:"Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben; Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben."

 

Dit is overgeleverd door Moeslim(ook door Malik en Aboe Dawoed)