Drie soorten mensen

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei dat Allah de Almachtige zei:

 

"Er zijn drie [35] wiens tegenstander Ik op de Dag der Opstanding zal zijn: een man die in Mijn naam zijn woord heeft gegeven en dat gebroken heeft; een man die een vrije man als slaaf [36] verkocht heeft en de prijs daarvan geconsumeerd heeft; en een man die een arbeider gehuurd heeft, diens volledige inspanning heeft ontvangen en hem niet zijn loon heeft gegeven."

 

Dit is overgeleverd door Al- Boekhari (ook door Ibn Maadjah en Ahmad Ibn Hanbal)

 

_______

[35] Dat wil zeggen soorten mensen

[36] Dat wil zeggen een man die iemand anders tot slaaf heeft gemaakt en hem verkocht heeft