Elkaar liefhebben wordt beloond

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: "Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen:

 

"Waar zijn degenen, die elkaar liefhebben dankzij Mijn glorie? Vandaag zal Ik hen schaduw in Mijn schaduw geven, het zal een dag zijn waar geen schaduw dan Mijn schaduw is."

Dit is overgeleverd door Al-Boechari(ook door Malik).