Allah als vriend of vijand

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

 

"Als Allah een dienaar (van Hem) liefheeft roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt:"Ik hou van die en die, hou daarom van hem." Hij [37] (vzmh) zei: "Dus houdt Djibriel van hem."Dan roept hij [38] in de hemel: "Allah houdt van die en die, hou daarom van hem." En zo houden de inwoners van de hemel van hem. Hij [39] zei: "Dan wordt hij op aarde geaccepteerd."En als Allah een hekel heeft aan een dienaar (van Hem), roept Hij Djibiel en zegt: "Ik heb een hekel aan die en die, heb daarom een hekel aan hem." Derhalve heeft Djibriel een hekel aan hem."Dan roept hij [40] in de hemel: "Allah heeft een hekel aan die en die, heb daarom een hekel aan hem." Hij [41] zegt: "Ze hebben daarom een hekel aan hem en voor hem wordt er op aarde vijandschap ingesteld."

 

_______

[37] Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

[38] Dat wil zeggen Djibriel

[39] Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

[40] Dat wil zeggen Djibriel

[41] Dat wil zeggen de profeet(vzmh)