Niet pronken met gehoorzaamheid

Op gezag van Aboe Oemamah(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei dat Allah( de Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:

 

"Waarlijk van degenen, die zich aan Mij hebben gewijd, heb Ik het liefst de gelovige met karige middelen, die zich veel aan het gebed heeft overgegeven, die goed was in de aanbidding tot zijn Heer en Hem in stilte heeft gehoorzaamd [42] , die zich voor de mensen verborg en niet met de vingers werd nagewezen en die net genoeg verdiende om van te leven, en dit in geduld verdroeg."

Toen schudde hij [43] met zijn hand en zei: "De dood zal vroeg bij hem komen, hij zal maar weinig mensen hebben, die om hem rouwen, zijn bezit zal schamel zijn. "

 

Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi(ook door Ahmed ibn Hanbal en Ibn Maadjah). De keten van overleveraars is betrouwbaar.

 

_______

[42] Dat wil zeggen dat hij niet pronkerig in zijn gehoorzaamheid was.

[43] Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)