Terwille van Allah gedood

Op gezag van Masroeq, die gezegd heeft:

 

"We vroegen(of ik vroeg) [44] 'Abdoellah (dat wil zeggen: Ibn Mas'oed) over dit vers:"En denk niet over degenen die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken [45]. " Hij zei:"Wij vroegen hiernaar en hij [46] zei:"Hun zielen bevinden zich in groene vogels, die lantaarns hebben hangen aan de Troon, zij vliegen vrij door het Paradijs, waar zij maar willen, en dan zoeken zij beschutting in deze lantaarns. Dan laat hun Heer Zijn blik op hen vallen [47] en zegt: "Wensen jullie nog iets?" Zij zeggen: "Wat zouden wij nog wensen, nu wij vrij door het paradijs kunnen vliegen?" Zo ondervroeg Hij hen driemaal. Toen zij inzagen, dat zij niet van deze ondervraging gespaard zouden blijven, zeiden zij: "O Heer, wij zouden graag willen dat U onze zielen weer in onze lichamen terugbrengt, zodat we nog een keer voor U kunnen vechten." En toen Hij zag dat zij niets meer nodig hadden, liet Hij hen met rust."

 

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi, an-Nasa'i en Ibn Maadjah)

 

_______

[44] Een manier van lezen

[45] Qur'aan 3:169

[46] Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

[47] Dat wil zeggen degene die voor de zaak van Allah zijn gestorven