Ontmoeting met Allah

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: "Allah (de Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd:

 

"Als Mijn dienaar Mij wil ontmoeten, dan wil Ik hem ontmoeten; als hij Mij niet wil ontmoeten, wil Ik hem niet ontmoeten."

Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Malik

 

 

Een profetische versie van Moeslim verduidelijkt de betekenis van de hierboven genoemde Heilige Hadith [48] :

 

Op gezag van 'Aishah(moge Allah tevreden met haar zijn) die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

 

"Hij die Allah wil ontmoeten, Allah wil hem ontmoeten; en hij die Allah niet wil ontmoeten, Allah wil hem niet ontmoeten."
Ik zei: "O Profeet van Allah, komt dit door de afkeer van de dood, want iedereen heeft toch een afkeer van de dood?" Hij zei: "Dat is niet zo, maar het is zo dat als een gelovige het nieuws van Allah's genade, Zijn instemming en Zijn paradijs, hoort, dan wil hij Allah ontmoeten en Allah wil hem ontmoeten; maar als de ongelovige het nieuws van Allah's straf en Zijn onvrede hoort, dan wil hij Allah niet ontmoeten en Allah wil hem niet ontmoeten."

 

De hadith in deze strekking wordt ook vertaald in Tirmidhi en Al-Nasai.

____________

[48] In de overlevering van Muslim wordt de hadith niet toegeschreven aan Allah.