Praat voor jezelf

Op gezag van Joendoeb(moge Allah tevreden over hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) vertelde:

 

"Een man zei: "Bij Allah, Allah zal 'die en die' niet vergeven." Hierop zei Allah, de Almachtige: "Wie is dat, die Bij Mij zweert dat Ik 'die en die' niet zal vergeven? Waarlijk Ik heb 'die en die' vergeven en Ik heb jouw (eigen goede) daden teniet gedaan [49] (of van soortgelijke strekking) [50].

 

Dit is overgeleverd door Moeslim

 

 

_______

[49] Een zelfde Hadith is door Aboe Dawoed(ra) overgeleverd waarin aangeduid wordt dat de persoon waar deze Hadith op slaat een godsvruchtige man was wiens vorige goede daden teniet werden gedaan door te verklaren dat Allah iemands slechte daden niet zou vergeven.

[50] Een formule om de mogelijkheid te dekken dat er een kleine variant in de bewoording kan zijn