Angst

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), die zei:

 

"Een man had grote zonden tegen zichzelf begaan, en toen de dood naderde, beval hij zijn zoons: "Als ik overleden ben, verbrand mij, vermaal mij dan en strooi (mijn as) in de zee, want, bij Allah, als mijn Heer mij te pakken krijgt, dan zal Hij mij op zo'n manier straffen als Hij niemand anders heeft gestraft."

Dit deden zij met hem. Toen zei Hij (Allah) tegen de aarde: "Breng voort wat je hebt genomen - en daar was hij! En Hij (Allah) zei tegen hem: "Wat heeft jou ingegeven om te doen wat je deed?" Hij zei: "Angst voor U, O mijn Heer(of hij zei: "Ik was bang voor U) [51] en om deze reden vergaf Hij hem.

 

Dit is overgeleverd door Moeslim ( ook door Al-Boechari, an-Nasa'i en Ibn Maadjah)_______

[51] Een andere bewoording

 

Opmerking : DIT BETEKEND NIET DAT CREMATIE IS TOEGESTAAN ! DE BOODSCHAP VAN DEZE HADITH IS DAT MEN ANGST VOOR ALLAH MOET KENNEN.