Zonde vergeven

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), van de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), van onder de zaken die hij van zijn Heer(de Almachtige, de Verhevene) heeft overgeleverd, waarover hij zei:

 

"Een dienaar (van Allah) beging een zonde en zei: "O Allah vergeef mij mijn zonde." En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) zei: "Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft." Toen zondigde hij opnieuw en zei: "O Heer vergeef mij mijn zonde." En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) zei: "Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft." Toen zondigde hij opnieuw en zei: "O Heer vergeef mij mijn zonde." En Hij (de Verheerlijkte en Verhevene) [52] zei: "Mijn dienaar heeft een zonde begaan en weet dat hij een Heer heeft Die de zonde vergeeft en ze bestraft. Doe wat je wilt, want Ik heb je vergeven."

 

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door Al-Boechari. An-Nasa'i en Ibn Maja)

_______

[52] Dat wil zeggen Allah, de Verhevene zei:...

 

Opmerking : Dit betekent uiteraard niet dat men extra moet zondigen