Vergeving van zonden

Op gezag van Anas(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei:"Ik hoorde de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zeggen: "Allah de Almachtige zei:

 

"O Zoon van Adam, zo lang je een beroep op Mij doet en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik vind dat niet erg. O zoon van Adam, al reikten je zonden tot de wolken van de hemel, als je mij om vergeving vroeg, zou Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij kwam met zonden, die bijna zo groot als de aarde waren en als je Mij onder ogen zou komen, zonder Mij deelgenoten toe te schrijven, dan zou Ik je vergiffenis geven bijna zo groot als dat." [53]

 

Dit is overgeleverd door at-Tirmidhi (ook door Ahmad ibn Hanbal). De overleveringsketen is betrouwbaar. [54]

 

_________________

[53] Dat wil zeggen: als de aarde

[54] Zie Al- Albani (Al-Hadith al-Sahiha) hadith nummer 127 deel 1 bladzijde 39. Al-Nawawi (Riyad as-Salihin) hoofdstuk "vergeving" (Al-istaghfar) hadith 1876).