Derde nachtdeel

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

 

"Onze Heer (de Verheerlijkte en Verhevene) daalt iedere nacht af tot de hemel van de aarde, als het laatste derde deel van de nacht aanbreekt en Hij zegt: "Wie zegt er een gebed voor Mij dat Ik mag beantwoorden? Wie vraagt Mij iets wat Ik hem kan geven? Wie vraagt er om vergiffenis zo dat Ik hem kan vergeven?"

 

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim, Malik, at-Tirmidhi en Aboe Dawoed)

 

 

In een versie door Moeslim eindigt de Hadith met de volgende woorden:

 

En zo gaat Hij door tot (het licht van) de dageraad aanbreekt.