Rechtschapen dienaren

Op gezag van Aboe Hurairah(moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: "Allah heeft gezegd:

 

"Ik heb voor Mijn rechtgeschapen dienaren voorbereid wat geen oog ooit gezien en geen oor ooit gehoord heeft, noch is het in het menselijk hart verschenen.Reciteer dus, als je wenst [59] : "En geen enkele ziel weet, welke vreugde er voor hem verborgen blijft." [60] "

Dit is overgeleverd door Al-Boechari,Moeslim,at-Tirmidhi en Ibn Maadjah

 

_______

[59] De woorden: "Reciteer dus als je wenst" zijn de woorden van Aboe Hurairah.

[60] Qor'aan Soera 32:17