Hellevuur en Paradijs

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen)zei:

 

"Toen Allah het paradijs en het hellevuur geschapen had, stuurde Hij Djibriel naar het paradijs en zei: "Kijk ernaar en kijk wat Ik daarin voor zijn bewoners heb voorbereid!! Hij [61] zei: "Hij kwam er dus naar toe en keek ernaar en naar wat Allah voor de bewoners had voorbereid.Hij [62] zei:"Hij keerde terug tot Hem en zei: Bij Uw glorie, niemand hoort ervan zonder er binnen te treden. Derhalve beval Hij dat het met allerlei soorten moeilijkheden omringd moest worden [63] en Hij zei: "Keer er naar terug en kijk naar wat Ik er voor de bewoners in voorbereid heb. Hij [64] zei:"Hij keerde zodoende terug naar Hem en zei: "Bij al Uw glorie, ik ben bang, dat er niemand naar binnen zal gaan." Hij zei: "Ga naar het hellevuur en kijk ernaar en naar wat Ik voor zijn bewoners erin heb voorbereid", en hij ontdekte dat het lagen boven elkaar waren. Toen kwam hij bij Hem terug en zei: "Bij Uw glorie, niemand, die hierover hoort zal er binnen willen treden."Derhalve beval Hij dat het omringd met lust moest zijn. Toen zei Hij: "Ga ernaar terug." En hij ging er naar terug en zei: "Bij Uw glorie, ik ben bang dat niemand aan de binnenkomst erin zal ontsnappen.

 

Dit werd overgeleverd door at-Tirmidhi, die zei dat het een goede en betrouwbare Hadith was(ook door Aboe Dawoed en an-Nasa'i)

 

_______

[61] Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

[62] Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)

[63] Het Arabische woord dat hier gebruikt wordt is makarih, dit betekent letterlijk "zaken waar een afkeer van is." In deze context slaat het op vormen van religieuze discipline, positief en negatief, die de mens meestal zwaar ervaart.

[64] Dat wil zeggen de Profeet(vzmh)