Bewoners Paradijs

Op gezag van Aboe Sa'id al-Khudri(moge Allah tevreden met hem zijn) die zei dat de Profeet(moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen), zei:

 

"Allah zal tegen de bewoners van het paradijs zeggen: "O bewoners van het paradijs!" Zij zullen zeggen: "O onze Heer, wij presenteren onszelf aan U en zijn er tot Uw genoegen, en goedheid is in Uw handen." Dan zal Hij vragen:"Zijn jullie tevreden?" En zij zullen zeggen:"Hoe zouden we niet tevreden kunnen zijn, O Heer, als U ons (iets) gegeven heeft wat U aan niemand anders in Uw schepping gegeven heeft?" Dan zal Hij zeggen:"Willen jullie dat Ik jullie iets beters geef, dan dit?" En zij zullen zeggen:"O Heer en wat is dan beter dan dit?"En Hij zal zeggen: "Ik zal ervoor zorgen dat Mijn gunsten op jullie neerdalen en zal daarna nooit meer ontevreden over jullie zijn."

 

Dit is overgeleverd door Al-Boechari (ook door Moeslim en at-Tirmidhi)