Bekritiseer nooit voedsel

De boodschapper van Allah  bekritiseerde nooit voedsel; als hij trek had, at hij het, als hij het niet lustte, liet hij het staan.

 (Boekharie en Moesliem)