Advies om te bemiddelen

Abu Musa al-Ash'ari overlevert het volgende:

Toen we iets kwamen vragen aan de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem), keerde hij zich naar degenen die in zijn gezelschap waren en zei hij hen: "Bemiddel en jullie zullen ervoor beloond worden. Allah verricht hetgeen waarvan Hij houdt via de mond van Zijn Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem)."

(al-Boekhari en Moeslim)

In een andere versie staat er: "Allah verricht wat Hij wil."


_______

Commentaar

  • We worden aangespoord om te bemiddelen ten gunste van de mensen, om zaken te regelen, de mensen te verzoenen, enz.