Beloning goede daden

Aboe Hoerairah (ra) overleverde, dat Rasoeloellah (sallallahoe aleihi wa sallam) zei:

 

“(Allah zegt over de vastende:) Hij ziet af van eten, drinken en lusten omwille van Mij. Het vasten is voor Mij. Ik zal hem daarom belonen en de beloning voor goede daden wordt vertienvoudigd.”

 

(Boechari, gedeelte van een hadieth qoedsi)