Al-Kauthar is een rivier in het Paradijs

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

 

Over de Surah ‘Waarlijk, Wij hebben jou Al-Kauthar geschonken’, zei de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Het is een rivier in het Paradijs.”

Verder zei hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):

“Ik zag een rivier in het Paradijs waarvan de oevers gemaakt waren van tenten van parels. Ik vroeg: “Wat is dit, O Jibriel?” waarop Jibriel zei: “Dit is Al-Kauthar die Allah jou geschonken heeft.”

  

Overgeleverd door at-Tirmidhi en deze hadith is Sahih. Surah Al-Kauthar is het 109e hoofdstuk in de Koran en het vers wat hierboven vermeld staat, is de eerste ayah.