Voordat het uur komt

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet (sws) heeft gezegd:

“Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben.”

(Ahmad)